Muskari 1v.

20.08.2018 - 20.05.2019

musiikki, 1 - 1 vuotiaat

Aika

20.8.2018-20.5.2019. pe klo 16.30-17.15

Hinta

Lukukausimaksu 126 euroa

Paikka

Lahden musiikkiopisto

Hämeenkatu 4, 15110 Lahti

Järjestäjä

Lahden musiikkiopisto, Hämeenkatu 4, puh. 03-523 2200. www.lahdenmusiikkiopisto.fi

Ilmoittautuminen

http://www.lahdenmusiikkiopisto.fi/hakeminen/muskarit-ja-kerhot

Ilmottautumisaika

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja opiston kansliasta puh. 03-523 2200, kanslia@lahdenmusiikkiopisto.fi

Lapsi musisoi itse, yhdessä vanhemman ja kavereiden kanssa. Lapsi osaa jo itse, mutta tarvitsee aikuista – tueksi, turvaksi ja pitämään huolta. Lapsi oppii seuraamalla ja kuuntelemalla ja osallistuu toimintaan itsenäisesti. Yhdessä on kiva soittaa ja liikkua! Ryhmissä totumme yhdessäoloon toisten lasten ja aikuisten kanssa. Siellä muodostuu turvallinen, musiikin sävyttämä, myönteinen ja luottamuksellinen tunnelma.

Muskarissa nautitaan vielä vanhemman turvallisesta läsnäolosta mutta välillä harjoitellaan irtaantumista ja omatoimista tekemistä. Tuetaan itsenäistymistä ja rohkaistaan kokeilemaan uusia, jo vaativampiakin tehtäviä.

Muskarissa tärkeinä musiikillisina rakennuspalikoina toimivat laulut, laululeikit, lorut, soittaminen, rytmileikit ja liikunta, musiikin kuuntelu ja oma soittaminen. Vaikka muskari onkin ensisijaisesti leikkiä on sillä myös pedagogisia tavoitteita, kuten motoristen valmiuksien vahvistaminen musiikin ja liikkeen avulla, sosiaalisten taitojen ja keskittymiskyvyn kehittäminen ja uusien laulujen ja lorujen oppiminen.

Muskarissa totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa, opetellaan huomioimaan myös muut ryhmän jäsenet sekä tuetaan ja vahvistetaan lapsen omaa tekemistä.

Opettaja: Sari Sakki
sari.sakki@lahdenmusiikkiopisto.fiVastuu ilmoituksen sisällöstä ja toiminnan lainmukaisuudesta on kaikilta osin ilmoituksen jättäneellä tapahtuman tai toiminnon järjestäjällä.