Englannin kielen kurssit

03.09.2024 – 15.04.2025

tiistaisin (ks. kurssikohtainen aika)

Harjula-keskus, luokka 3

Harjulankatu 7, 15150 Lahti

15150

Brush Up Your English – level 3 (120366)
3.9.2024–26.11.2024
7.1.2025–15.4.2025
ti klo 14.00–15.30
52 tuntia / 105 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Englannin kielen kurssi niille, jotka ovat opiskelleet kieltä aikaisemmin, mutta haluavat parantaa keskustelutaitojaan ja laajentaa sanavarastoaan. Kurssilla palautetaan mieleen kielen käyttö, tärkeimmät kieliopin kohdat ja arkielämässä tarvittava sanasto. Kurssilla pyritään vahvistamaan kielitaitoa kohti toimivaa kommunikaatiota ja vahvistaa uskallusta käyttää kieltä eri tilanteissa. Oppikirjana Everyday English Book 3, Anni Holopainen & Cristine Silventoinen (Finn Lectura).

Lets talk and write – conversational course (120367)
3.9.2024–26.11.2024
7.1.2025–15.4.2025
ti klo 15.30–17.00
52 tuntia / 105 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Englannin kielen keskustelukurssi niille oppilaille, joilla on jo kokemusta keskustelukursseista ja omaavat riittävän kielitason melko sujuvaan keskusteluun. Täydellinen kielitaito ei ole vaatimuksena, sillä kurssin vetäjänä on suomenkielinen opettaja. Kurssilla käydään myös läpi tarpeellista kielioppia ja sanastoa. Kotitehtävinä on yleensä kirjoitustehtäviä, joten myös tätä taitoa kehitetään tunnilla. Oppikirjana Everyday English Book 5, Anni Holopainen & Cristine Silventoinen (Finn Lectura).

Hinta

52 tuntia / 105 €

Ilmoittautumisaika

Ilmoittautuminen alkaa ma 12.8.2024 klo 8:00. Ryhmiin voi ilmoittautua myös kesken kauden, jos tilaa on.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua paikan päällä Harjula-keskuksessa tai puhelimitse p. 03 8725 130 tai suoraan netin kautta. Lisätietoa kansalaisopiston toiminnasta: harjulan.fi

Järjestäjä

Harjulan Setlementti ry

Lisätietoja antaa: opisto(a)harjulan.fi p. (03) 8725 130


Vastuu ilmoituksen sisällöstä ja toiminnan lainmukaisuudesta on kaikilta osin ilmoituksen jättäneellä tapahtuman tai toiminnon järjestäjällä.