Tietoa HarrasteLahdesta

HarrasteLahti.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa harrastusmahdollisuuksista ja muista vapaa-ajantoiminnoista Lahdessa. Kaupungin tuottaman toiminnan lisäksi palvelusta saa tietoa Lahden seurakuntayhtymän ja monien yhdistysten ja yritysten tarjonnasta. Palvelusta löytyy kursseja, kerhoja ja harrastuksia, leirejä ja retkiä, tapahtumia, loma-ajantoimintaa sekä nuorisotilatoimintaa.

Toimintaa järjestävät tahot voivat hyödyntää palvelua tiedotuksessaan laatimalla omia ilmoituksia esimerkiksi järjestämistään kerhoista, kursseista tai säännöllisistä harjoitusajoista. Ilmoittaminen on maksutonta. Harrasteet ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet yhteen kokoavan verkkopalvelun tarjoaa Lahden kaupunki.

Meillä on käytössä Saavutettavampi harrastus -merkki. Tämä tarkoittaa, että olemme sitoutuneet edistämään laaja-alaisesti yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta toiminnassamme. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta kaikki saavat nauttia harrastamisen iloista ja hyödyistä. Löydät saavutettavammat ryhmät rajaamalla hakua tällä kriteerillä. Tunnistat ryhmät myös saavutettavampi harrastus -merkistä.

Sivuston pääkäyttäjä
Roosa Rusanen
Harrastuskoordinaattori
roosa.rusanen@lahti.fi
p. 044 416 3743

Käyttöehdot

Lahden kaupunki ei vastaa verkkopalvelussa olevien ilmoitustietojen sisällöistä tai niissä tarjotuista tapahtumista ja toiminnoista. Vastuu ilmoituksen sisällöstä ja toiminnan lainmukaisuudesta on kaikilta osin ilmoituksen jättäneellä tapahtuman tai toiminnon järjestäjällä.

Jos Lahden kaupunki havaitsee mm. epäasiallisia ilmoituksia tai muuten epäasiallista palvelun käyttöä, se voi poistaa ilmoituksen tai ilmoittajan sivustolta. Tällaisen tapahtuman tai toiminnon peruuntumisesta aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta Lahden kaupunki ei ole vastuussa.

Lahdella on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä.  Lahti ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömistä tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Lahden kaupunki voi halutessaan tehdä muutoksia ehtoihin ja sivustoihin.

Tapahtuman tai toiminnon järjestäjä päättää ilmoittautumismahdollisuudesta ja siitä, miten mahdollinen ilmoittautuminen hoidetaan (paikan päällä, sähköisesti tai puhelimitse). Maksullisiin harrastuksiin ilmoittautuminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan / huoltajan suostumusta. Jos ilmoittautumistiedot kerätään muualla, kuin harrastelahti.fi-sivuston lomakkeella,  tapahtuman tai toiminnon järjestäjä on rekisterinpitäjä ja vastaa, että ilmoittautumisista saatuja henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevien Suomen lainsäädännön mukaisesti sekä 25.5.2018 voimaan tulevan EU-tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Ilmoittaja sitoutuu olemaan käyttämättä asiakasrekisteritietoja kaupallisesti hyväkseen.

Vakuutuksien ottamisesta tapahtumiin ja toimintoihin huolehtii järjestäjä itse.

Tietosuojaseloste

Tämä (jos linkki ei aukea, voit kopioida tämän osoiteriville: https://harrastelahti.lahti.fi/tietoa-harrastelahdesta/harrastelahti-seloste/ ) on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.10.2023