Harjulan kansalaisopisto on vireä, elämän eri vaiheissa oppimaan ja harrastamaan kannustava yksityinen aikuisoppilaitos, joka tarjoaa monipuolisia kursseja ja  harrastusmahdollisuuksia seuraavissa aine-alueissa:

Musiikki: muskarit, aistiseikkailut, kuorot, muu musiikki

Näyttämötaiteet: teatteri

Kuvataiteet: värikylvyt, maalaus ja piirustus, ikonimaalaus, metalligrafiikka, kuvanveisto, lasityöt, valokuvaus

Kädentaidot: vaatetus, tilkkutyöt, puutyöt, korukurssit, muut kädentaitokurssit, jouluaskartelut

Kielet: suomi, englanti, venäjä, espanja, italia

Humanistiset ja käyttäytymisaineet: historia, kirjallisuus, psykologia

Muut aineet

Liikunta: monipuoliset liikuntakurssit elämänkaaren eri vaiheisiin; perheille, lapsille, työikäisille ja senioreille

Tutustu kansalaisopiston tarjontaan nettisivuillamme.

Kurssitarjonnasta löydät kursseja lapsille, perheille, työikäisille sekä senioreille. Työttömillä, maahanmuuttajilla ja senioriväestöllä on mahdollisuus saada kurssimaksuihin Opetusministeriön myöntämää opintosetelirahaa.

Kansalaisopisto tarjoaa myös virtuaalisia kursseja, joihin sinulla on mahdollisuus osallistua kotoa käsin.

Lukuvuoden 2022-2023 tarjonnasta löydät ensimmäistä kertaa myös kaikille avoimet osaamisperusteiset kurssit neljältä eri aine-alueelta.

Kansalaisopistot voivat järjestää myös osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joiden suoritustiedot voidaan opiskelijan suostumuksella viedä osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin asiakkaan on mahdollista hyödyntää myös kansalaisopistoissa hankittua osaamista. Osaamisperusteinen kurssi edellyttää, että koulutus on kuvattu osaamisperusteisesti, kurssin laajuus on ilmaistu opintopisteinä ja osaaminen on arvioitu. Osaamisperusteiselle kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

LUKUVUOSI 2022–2023

Syyslukukausi 5.9.2022–4.12.2022 (viikot 36–48)

Kevätlukukausi 9.1.2023–23.4.2023 (viikot 2–16)

Ilmoittautuminen alkaa ma 15.8.2022 klo 8 alkaen liikunnan osalta ja ti 16.8. klo 8 alkaen muiden aineiden osalta.

Tutustu Harjulaan osoitteessa www.harjulan.fi.

TERVETULOA MUKAAN!

Lisätiedot:

Harjula-keskus

Harjulankatu 7, 15150 Lahti

opisto(a)harjulan.fi

p. 03 872 5130

Hinta

Ryhmäkohtaisten lukukausimaksujen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

Ilmoittautuminen kursseille alkaa ma 15.8.2022 alkaen liikunnan osalta ja ti 16.8.2022 alkaen muiden aineiden osalta.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua ryhmiin soittamalla Harjula-keskuksen toimistoon p. 03 872 5130 tai nettisivujen kautta.

Järjestäjä

Harjulan Setlementti ry

Lisätietoja antaa: opisto(a)harjulan.fi


Vastuu ilmoituksen sisällöstä ja toiminnan lainmukaisuudesta on kaikilta osin ilmoituksen jättäneellä tapahtuman tai toiminnon järjestäjällä.