Suomen kielen kurssit

03.09.2024 – 16.04.2025

katso kurssikohtaiset tiedot

Harjula-keskus, luokka 2

Harjulankatu 7, 15150 Lahti

15150

Opetushallitus on myöntänyt Harjulan kansalaisopistolle opintoseteliavustusta, jota käytämme suomen kielen kurssien tukemiseen. Nämä kurssit toteutetaan hybridimallina eli osallistujalla on mahdollisuus osallistua kurssille Harjulan luokkatilassa tai virtuaalisesti.

Suomen perusasiat maahanmuuttajille 1 (OP) (120191) 3 opintopistettä
ti 3.9.2024–26.11.2024 ja ke 4.9.2024–27.11.2024
ti 7.1.2025–15.4.2025 ja ke 8.1.2025–16.4.2025
ti klo 16.30–18.00
ke klo 18.10–19.40
104 tuntia / 115 €
Harjula-keskus, luokka 2
Irina Gorodtsova
Kurssi sopii sekä työssäkäyville että työttömille maahanmuuttajille. Kurssille voi osallistua vaikka ei osaa suomen kieltä, mutta osaa lukea omalla kielellä. Kurssilla tehdään kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusharjoituksia. Kurssin tärkeä tavoite on tukea aktiivista työssä pärjäämistä. Taitotaso  kurssin alussa A1 ja tavoitteena kurssin lopussa A2.1. Kurssilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia ja oppikirjana Suomen mestari 1 (Finn Lectura).
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta kolme opintopistettä ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja täydennetään kielitaitotason asteikolla. Arvioinnissa opettaja havainnoi opiskelijan työskentelyä, tarvittaessa tekee testit ja haastattelee häntä kurssin aikana ja lopussa. Arvioinnin perusteena testit: puhuminen, kirjoittaminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen. Kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Suomen kieleen tutustuminen jatkuu 2  (OP) (120192)  3 opintopistettä
ti 3.9.2024–29.11.2024 ja to 5.9.2024–28.11.2024
ti 7.1.2025–15.4.2025 ja to  9.1.2025–10.4.2025
ti klo 18.15–19.45
to 18.45–20.15 virtuaaliluokka
102 tuntia / 115 €
Harjula-keskus, luokka 2
Irina Gorodtsova
Jatketaan ja syvennetään tutustumista suomen kulttuuriin, harjoitellaan kielen rakenteita ja jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa. Kurssi sopii henkilöille, joilla on halua parantaa suomen kielen taitoja ja edetä eteenpäin. Kurssilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia ja oppikirjana Suomen mestari 2 (Finn Lectura). Taitotaso kurssin alussa A2.1 ja tavoitteena  kurssin lopussa A3.3.
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta kolme opintopistettä ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja täydennetään kielitaitotason asteikolla. Arvioinnissa opettaja havainnoi opiskelijan työskentelyä, tarvittaessa tekee testit ja haastattelee häntä kurssin aikana ja lopussa. Arvioinnin perusteena on testit: puhuminen, kirjoittaminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen. Kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Suomen kieltä kehitetään 3 (120193)
4.9.2024–27.11.2024
8.1.2025–16.4.2025
ke klo 16.30–18.00
52 tuntia / 80 €
Harjula-keskus, luokka 2
Irina Gorodtsova
Intensiivinen, kertaava ja täydentävä kurssi. Laajennetaan kielitaitoa ja aktivoidaan suomen kielen puhe- ja kuulotaitoa. Vahvistetaan aikaisemmin opittua. Harjoitellaan runsaasti aihepiiriin liittyviä erilaisia tehtäviä. Tärkeänä tavoitteena on tilanteiden ymmärtäminen, joissa maahanmuuttajan on pärjättävä itse. Kurssi sopii työssäkäyville sekä opiskelijoille, jotka haluavat valmistautua YKI-testiin. Kurssilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia ja oppikirja valitaan ryhmän alettua. Taitotaso kurssin alussa A2. ja tavoitteena kurssin lopussa B1.

Hinta

katso kurssikohtaiset tiedot

Ilmoittautumisaika

Ilmoittautuminen alkaa ma 12.8.2024 klo 8:00. Ryhmiin voi ilmoittautua myös kesken kauden, jos tilaa on.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua paikan päällä Harjula-keskuksessa tai puhelimitse p. 03 8725 130 tai suoraan netin kautta. Lisätietoa kansalaisopiston toiminnasta: harjulan.fi

Järjestäjä

Harjulan Setlementti ry

Lisätietoja antaa: opisto(a)harjulan.fi p. (03) 8725 130


Vastuu ilmoituksen sisällöstä ja toiminnan lainmukaisuudesta on kaikilta osin ilmoituksen jättäneellä tapahtuman tai toiminnon järjestäjällä.