Wellamo-opistossa voit harrastaa muun muassa musiikkia, kieliä, kuvataidetta, käsityötä, liikuntaa, tanssia, tietotekniikkaa, teatteri- ja sanataidettalukuvuosittain vaihtuvalla opetustarjonnalla ja opiskella taiteen perusopetuksessa.

Opetustarjonnasta löytyy kursseja ja vapaa-ajan toimintaa kaikenikäisille: lapsille, nuorille, työikäisille, senioreille, erityisryhmille sekä lapsi/aikuinen –kursseja,joiden kesto vaihtelee lyhyt- ja viikonloppukursseista koko lukuvuoden kestäviin opintojaksoihin.

Lähiopetuksen lisäksi opetusohjelmassa on paljon erilaisia monimuoto- ja verkko-opetuksena toteutettavia kursseja.

Paikallisesti olemme mukana toteuttamassa maksutonta aktivoivaa toimintaa ja koulujen kerhoja.

Linkki Wellamo-opiston verkkosivulle www.wellamo-opisto.fi

Il­moit­tau­tu­mi­nen al­kaa ti 8.8.2023

* klo 10.00 Taide- ja taitoaineet, kielet sekä kaikki muut aineet

* klo 12.00 Liikunta, tanssi ja terveys

Ilmoittautumisohjeet:

https://www.wellamo-opisto.fi/ilmoittautuminen-alkaa-ti-8-8-2023-ilmoittautumisohjeet/

Hinta

Toiminta on maksullista.

Ilmoittautumisaika

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu  linkin kautta

Ilmoittautuminen

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu:https://www.opistopalvelut.fi/wellamo-opisto/courses.php?l=fi

Järjestäjä

Wellamo-opisto

Lisätietoja antaa: toimisto@wellamo-opisto.fi


Vastuu ilmoituksen sisällöstä ja toiminnan lainmukaisuudesta on kaikilta osin ilmoituksen jättäneellä tapahtuman tai toiminnon järjestäjällä.